Common PayRu FAQS

Common PayRu FAQS

Need help deciding whether to send money to Nepal with PayRu? We have put together a few of the most common FAQs to help you decide whether we are the right money transfer service for you… 1. Can I trust PayRu Remit? Sia Shree Global Pvt Ltd. trading as PayRu Remit is...
Common PayRu FAQS

पेरु बारे महत्वपूर्ण जानकारी

नेपाल पैसा पठाउने सम्वन्धमा पेरु सही माध्यम हो कि होइन भनी तपाईहरुलाइ बारम्बार मनमा आउने केहि जिज्ञासाहरुको उत्तर ……… के मैले पेरु रेमिटलाई विश्वास गर्न सक्छु ? सियाश्री ग्लोवल प्रा. लि. अष्ट्रेलियामा पेरु रेमिटको कारोवार गर्न Australian Securities...